Gwelliannau i Faes Parcio Poppit

Cyfleusterau

Maes parcio gwastad i'r traeth.  Llwybr pren gwastad a seddi ar ben uchaf y traeth.  Cyfleusterau toiled hygyrch i'r cyhoedd. 

Cyfleusterau caffi gerllaw'r maes parcio sy'n gweini bwyd a diodydd, hufen-iâ a deunydd glan-y-môr. 

Gorsaf a siop RNLI.

Mynediad i fan cychwyn Llwybr Arfordir Sir Benfro.

 

 

Newyddion

Delivery Partner

Pembrokeshire Coast National Park Authority
Pembrokeshire Coast National Park Authority

Travel

Find out how to get here using Public Transport...

Mae traeth Poppit mewn llecyn gwirioneddol wych wrth geg aber afon Teifi, ac yn edrych draw ar olygfeydd godidog o Ynys Aberteifi.  Mae'r ardal yn ardal a warchodir oherwydd ei bywyd gwyllt trawiadol, gan gynnwys dolffiniaid trwynbwl y gellir eu gweld o'r glannau pan fydd y llanw'n caniatáu. 

Mae traeth Poppit ar ben gogleddol Llwybr Arfordir Sir Benfro sy'n ymestyn ar hyd 186 o filltiroedd o gwmpas y glannau hyd at Llanrhath (Amroth) yn y de.  Mae nifer o gerddwyr yn cychwyn ar eu taith ar lwybr yr arfordir ym Mhoppit.

Yn ystod misoedd yr haf ni chaniateir c ŵn, ond caniateir c ŵn ar ochr y foryd o'r traeth.  Ar hyd y traeth hirfelyn mae pobl yn marchogaeth eu ceffylau, yn mynd â'u cychod i'r d ŵr, yn hedfan barcud a hefyd yn syrffio ar adegau penodol o'r flwyddyn. 

Mae gwasanaeth bws rheolaidd i Poppit o Aberteifi yn ogystal â gwasanaeth bws yr arfordir Roced Poppit.  Man cychwyn llwybr byd-enwog Llwybr Arfordir Sir Benfro yw Poppit; chwiliwch am y plac sy'n nodi agor y llwybr yn 1970. 

Am ragor o wybodaeth am Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Llwybr Cenedlaethol yr Arfordir ewch i www.arfordirpenfro.org.uk

Hefyd am ragor o wybodaeth http://enjoy.pcnpa.org.uk/new_site/default.asp?PID=49&show=map



6 of the Best

Click to show Downloads
take a walk...

Take a walk along the Pembrokeshire Coastal Path – 186 miles of spectacular coastal walking, which now comprises part of the All Wales Coastal Path. Poppit actually boasts the start of the trail! So get your walking boots on ... If you’re doing a linear walk why not check out the Poppit Rocket bus shuttle service to take you back to your starting point covering Newport,Cardigan and Fishguard The Poppit Rocket follows the coastline between Fishguard and Cardigan, stopping at Pwllgwaelod, Dinas Cross, Newport, Moylegrove, Poppit Sands, and St Dogmaels.

More

Click to show Downloads
Get adventurous...

Poppit Sands is becoming a very popular beach within the adventure sports groups and you will frequently find people having paragliding lessons, land boarding and power kiting at the beach. Find out more about local operators. Power Kiting is a rapidly growing sport. Whether its buggying, land boarding, kite boarding or just power kiting, Poppit Sands Beach is a perfect location. With almost 1/2 a mile of beach to play with it means there is room for everyone. The high tide line due to the beach being at the mouth of the River Teifi means there is lots of hard sand for buggiers and boarders.

More

Click to show Downloads
Go fly...

When on the beach, go fly, go fly a kite! Whatever age kite flying is great fun for all the family

More

Click to show Downloads
Rock pooling.

At the north-western end of the beach there are rock pools which support a myriad of sea-life.

More

Click to show Downloads
Dolphin spotting

Cardigan Bay is a fantastic place to dolphin spot. Cardigan Bay is home to one of only two resident groups of Bottlenose Dolphins in the UK. Estimates to the number of Dolphins in the Bay vary but a figure of 127 is often quoted. Poppit is also occasionally visited by seals and porpoises in summer.

More

Click to show Downloads
Food and Drink

Cardigan and St Dogmaels' web site gives lots of information about the beach at Poppit, and the cafes and pubs in the nearby area, all serving delicious local fayre. Life’s not complete without a welsh cake when in Wales!

More

Beth sy 'Yma?


Area Objective

Amcanion y Prosiect

Gwelliannau i'r maes parcio gan gynnwys wyneb newydd a gwell arwyddion a mynediad.  Bysiau yn fwy hygyrch a man aros i gerddwyr.

Deunydd esboniadol a seddi newydd i nodi man cychwyn / gorffen Llwybr Arfordir Sir Benfro.

Gwell mynediad a hwylustod i'r cyfleusterau caffi. 

 
30%
Please only fill in this form if you have visited this site.
spending fo

item £
Spending for just me
Spending for group
Strongly Agree Agree Neither Disagree Strongly Disagree Don’t Know
Overall, I have enjoyed the visit to this site today
The staff here are friendly and helpful
The staff here are knowledgeable and informative
The facilities at the site are appropriate and of good quality
The site is easy to find, and to find your way around
Is there anything else we should be aware about with regard to your satisfaction with your visit?
Please can you tell us your post code for an idea of distance travelled?
Please could you tell us the city and country of residence?