Promenâd Pentywyn

Cyfleusterau

Mae'r promenâd wedi ei gynllunio i ddarparu ar gyfer anghenion pobl anabl, mae toiledau cyhoeddus (yn cynnwys rhai anabl) hefyd ar gael.

Mae siopau, caffis, bwyty a mannau trwyddedig ar gael, yn cynnwys Point Cafe, Barnacles, Parry Pentwyn a siop bwyd parod Crisp & Fry.

Am fanylion pellach y cyfleusterau hyn gweler www.pendineonline.org/

Newyddion

Delivery Partner

Carmarthenshire County Council
Carmarthenshire County Council

Travel

Find out how to get here using Public Transport...

Yn 2012 bydd gwaith yn dechrau ar brosiect gwerth £500,000 i wella glan y môr ym Mhentywyn, pentref sy'n enwog am yr ymdrechion i dorri record cyflymder ar y tir.

Adeiladir promenâd newydd ym Mhentywyn, Sir Gaerfyrddin, a hefyd gwneir gwaith tirlunio.

Mae'r traeth saith milltir o hyd wedi ei ddefnyddio ar gyfer gwahanol ymdrechion i dorri'r record a gellir gweld manylion yr ymdrechion hyn yn Amgueddfa Cyflymder y pentref.

Gobaith Cyngor Sir Gaerfyrddin yw cynyddu niferoedd yr ymwelwyr ac ymestyn tymor twristiaeth Pentywyn.

Bydd y promenâd newydd yn cysylltu i Lwybr Arfordir Cymru, a fydd yn agor yn ystod 2012.

Bydd y buddsoddiad hwn a ariennir gan yr UE hefyd yn creu sgwâr cyhoeddus newydd yn agos i'r blaendraeth.

Pendine Seafront Photo

Yn ystod y 1920au defnyddiwyd Pentywyn gan Syr Malcolm Cambell a JG Parry-Thomas wrth iddynt frwydro i sefydlu recordiau byd am gyflymder ar y tir. Bu farw Parry-Thomas mewn un ymdrech ym 1927. Yn fwy diweddar mae wedi llwyfannu ymdrechion cyflymder eraill, yn cynnwys un gan gar trydan ac un arall gan beiriant torri gwair. Dywed y cyngor ei fod yn bwriadu gwneud y gwaith yn ystod misoedd y gaeaf er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl.

Dywedodd Clive Scourfield, yr aelod bwrdd gweithredol dros adfywio: "Nod cynlluniau'r promenâd yw darparu canolbwynt atyniadol ar gyfer ymwelwyr sy'n dod i'r gymuned.

"Mae gan Bentywyn y potensial i fod yn gyrchfan hamdden o'r radd flaenaf a'n nod ni yw gweithio gyda'r gymuned leol i gyflawni'r nod honno."

6 of the Best

Click to show Downloads
Coastal walking...

Get those walking boots on a walk part of the All Wales Coastal path from Pendine to Amroth.

More

Click to show Downloads
Beachcombing

A wonderful time can be had beachcombing for shells (look for mermaids purses, cockles, dog whelks, razor and oyster shells) and driftwood or take a refreshing summer swim. There is a lifeguard patrolled bathing area (please check dates); please keep within the controlled area.

More

Click to show Downloads
Fishing...

Pendine is a true storm beach with excellent fishing and clean golden sands. It fishes best during the bigger spring tides with low water and the flood tide good. Bass show from late March on staying right through until late January most years. Turbot appear in March and peak in April / May, though individual fish can show at any time. Golden grey mullet are the main interest here with July and August the best time. September onwards sees a good run of whiting, with dabs inshore from October to March. The beach is good all year for flounders, though the best fishing is from October to December.

More

Click to show Downloads
Rockpooling

Rockpool at one of the longest beaches in Wales

More

Click to show Downloads
Soak up some history

Take in a vist to the fabulous Museum of Speed where you can see the fully restored car – Babs!

More

Click to show Downloads
If adventure is your thing...

If adventure is your thing, how about taking the opportunity to ride out on this amazing beach by hiring a horse from a local trekking centre, such as Marros Riding Centre at Morfa Bychan or canoeing with Morfa Bay outdoor adventure

More

Beth sy 'Yma?


Area Objective

Gwelliant i’r Promenâd

Gweld cynllun o'r gwelliannau

Bydd y prosiect hwn yn creu llwybr promenâd parhaus o'i gysylltiad â thir y Weinyddiaeth Amddiffyn yn y dwyrain i Drwyn Dolwen yn y gorllewin.

Bydd y gwelliannau i'r promenâd yn cynnwys palmant a chyrbau wedi'u rhwymo â resin, arwyddion newydd, wal eistedd wenithfaen isel gyda chefn pren caled iddi, goleuadau wal LED a waliau cynnal newydd. Bydd y promenâd newydd hefyd yn cynnwys gofod perfformio cylchol, ardaloedd o laswellt a gofodau wedi'u tirlunio, dodrefn stryd wedi eu cydlynu a gofodau parcio i'r anabl.

Pendine Promenade: Artist Impression

Llun Artist: Yr olygfa i ben Dwyreiniol y Promenâd

Pendine Promenade: Artist Impression2

Llun Artist: Golwg o'r awyr o'r Promenâd Canolog

Bydd gwelliannau hyn i'r ardal gyhoeddus (i'w cyflawni mewn dau gam adeiladu yn 2012/13) yn creu amgylchedd atyniadol ar gyfer twristiaid, busnesau lleol a phobl leol.

 
35%
Please only fill in this form if you have visited this site.
spending fo

item £
Spending for just me
Spending for group
Strongly Agree Agree Neither Disagree Strongly Disagree Don’t Know
Overall, I have enjoyed the visit to this site today
The staff here are friendly and helpful
The staff here are knowledgeable and informative
The facilities at the site are appropriate and of good quality
The site is easy to find, and to find your way around
Is there anything else we should be aware about with regard to your satisfaction with your visit?
Please can you tell us your post code for an idea of distance travelled?
Please could you tell us the city and country of residence?