Gwelliannau i Draeth Niwgwl wedi eu Cwblhau

Mae ariannu Môr Glas wedi gwella amgylchedd y prif faes parcio ac wedi gwella cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr drwy ychwanegu dodrefn wedi eu hailgylchu, cawod awyr agored, raciau beic a gwell mynediad i'r traeth. Gall ymwelwyr anabl nawr weld traeth trawiadol Niwgwl o'r llwyfan ymwelwyr newydd.

I gael y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau lleol e-bostiwch haverfordwest.tic@pembrokeshire.gov.uk

« Back

Centres Of Excellence