Gwelliannau i Faes Parcio Niwgwl

Cyfleusterau

Parcio: Ceir tri maes parcio mewn mannau ar hyd y traeth. Mae dau yn feysydd parcio talu ac arddangos.

Cyfleusterau traeth: Toiledau, mae achubwyr bywyd ar ddyletswydd rhwng dechrau mis Mehefin a diwedd mis Medi.

Cyfleusterau ar y lan: Mae siop syrffio, caffi a thafarn ar ben gogleddol y traeth. Mae gwersi syrffio a syrffio barcud a chyfleuster llogi byrddau ar gael yn y siop. Mae maes gwersylla mawr ar ben gogleddol y traeth a chyfleusterau gwely a brecwast, tai gwesty a hunanarlwyo gerllaw. Ar ben deheuol y traeth ceir caffi/siop glan môr, toiledau a maes carafanau sefydlog.

I gael gwybodaeth mynediad gweler www.pembrokeshire.gov.uk/accessguide

Delivery Partner

Pembrokeshire County Council
Pembrokeshire County Council

Travel

Find out how to get here using Public Transport...

Rhimyn godidog o dywod llydan a gwastad dwy filltir o hyd gyda chlawdd anferth o gerigos y tu ôl iddo yw Traeth Niwgwl. Mae'r tywod yn diflannu ar lanw uchel ond ar lanw isel mae'n baradwys ar gyfer gweithgareddau. Mae Niwgwl yn un o dri lleoliad syrffio gorau Sir Benfro ac mae'n denu syrffwyr a chaiacwyr, ond oherwydd hyd y traeth a chan nad oes unrhyw rwystrau o dan y dŵr, mae'n berffaith hefyd ar gyfer syrffio gwynt a syrffio barcud. Mae cyfyngiadau ar gŵn yn nhraean canol y traeth rhwng 1 Mai a 30 Medi.

Os cerddwch yr holl ffordd i lawr i'r pen deheuol fe ddewch o hyd i ogof y gallwch gerdded drwyddi a dod at nifer o gilfachau cysgodol. Croeswch yr afon yng nghefn y clawdd cerigos gyferbyn â'r caffi ar y pen gogleddol er mwyn cael mynediad i nifer o gilfachau llanw isel. Ar lanw isel iawn mae'n bosibl cerdded draw i draeth Cwm Mawr ond cadwch lygad ar y llanw.

6 of the Best

Click to show Downloads
Take a walk...

Take a walk along the Pembrokeshire National Trail – 186 miles of spectacular coastal walking, which now comprises part of the All Wales Coastal Path.

More

Click to show Downloads
Explore rockpools

Start exploring the many rockpools at Newgale – Rockpooling is a fantastic activity that is suitable for all ages. Its educational, fun and a great way to engage with nature while at the beach. Rockpooling provides an insight into the creatures and seaweeds that live in the inter-tidal area. The Pembrokeshire coastline provides a number of opportunities for rockpool exploring which can be combined with a family day at the beach or a planned activity on its own.

More

Click to show Downloads
Wildlife spotting

Mammal spotting – look for evidence of mammal activity, through their spraint (poo) and evidence of badger holes etc. Even Otter prints – as they use the coast much more than people think. Find out more about poo spotting!

More

Click to show Downloads
Take Surfing lessons!

Take a surfing lesson if you’re a beginner, or check out the surf conditions for more experienced – surf report link

More

Click to show Downloads
Try Kitesurfing

Join in some Kitesurfing activities

More

Click to show Downloads
Relax and unwind

Take time out, relax, sit and just stare. Bring a picnic, or use one of the local cafes who serve delicious local produce.

More

Beth sy 'Yma?


Area Objective

Gwelliannau i Faes Parcio Niwgwl

Mae ariannu Môr Glas wedi gwella amgylchedd y prif faes parcio mewn nifer o ffyrdd.

Mae twmpathau pridd gyda phlanhigion brodorol nawr yn ymgorffori ardal y safle i'r dirwedd sy'n ei hamgylchynu, yn lleihau erydiad y clawdd ac yn lleihau'r effaith ar y bloc toiledau a'r adeilad achub bywyd. Mae hefyd yn rhoi ychydig o gysgod i ymwelwyr rhag y gwynt. Mae'r cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr wedi'u gwella drwy ychwanegu dodrefn wedi'u hailgylchu, cawod arwyr agored (cynllun peilot yn Sir Benfro), raciau beic a gwell mynediad at y traeth. Caiff cyfleusterau ailgylchu eu hychwanegu yn y dyfodol.

Newgale Car Park Improvements

Newgale Car Park Improvements2 

Newgale Car Park Improvements3

Mae rhagor o waith gwella, a ariennir drwy'r rhaglen Môr Glas, wedi eu cynllunio ar gyfer 2012 er mwyn gwella mynediad at y traeth cyfan i bawb o'r maes parcio llai sydd gerllaw.

 
100%
Gwelliannau i Draeth Niwgwl wedi eu Cwblhau

Gwelliannau i Draeth Niwgwl wedi eu Cwblhau

Darllen »
 
Please only fill in this form if you have visited this site.
spending fo

item £
Spending for just me
Spending for group
Strongly Agree Agree Neither Disagree Strongly Disagree Don’t Know
Overall, I have enjoyed the visit to this site today
The staff here are friendly and helpful
The staff here are knowledgeable and informative
The facilities at the site are appropriate and of good quality
The site is easy to find, and to find your way around
Is there anything else we should be aware about with regard to your satisfaction with your visit?
Please can you tell us your post code for an idea of distance travelled?
Please could you tell us the city and country of residence?