Rhaglen Gwella Traeth Cefn Sidan

Cyfleusterau

 • Toiledau i'r anabl wrth bwynt mynediad C i'r prif draeth
 • Toiledau i'r anabl yn y Bwyty
 • Llwyfan Anabl i'r Traeth wrth bwynt C
 • Maes parcio golygfan, gyda golygfeydd godidog ar draws Bae Sir Gaerfyrddin a Moryd Tywyn tuag at y Gŵyr
 • Mae'r rhan fwyaf o'r meinciau picnic a barbeciw wedi eu haddasu i dderbyn cadeiriau olwyn
 • Mynediad i'r anabl i'r 2 Guddfan Adar
 • Llogi Beamer Tramper am ddim - argymhellir archebu ymlaen llaw ond nid yw hynny'n hanfodol. Mae llwybrau eang o amgylch y Parc wedi eu haddasu i sicrhau y gall Tramper arnynt
 • System gludiant ar gyfer y rheiny sydd ag anawsterau corfforol neu anawsterau dysgu er mwyn teithio ar draws y tywod meddal i gyrraedd llinell y llanw. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael ar gais yn y Ganolfan Ymwelwyr.

Bydd y Derbynnydd yn galw'r Ceidwad ar ddyletswydd er mwyn darparu ar gyfer ac asesu anghenion yr unigolyn(ion) h.y. pa fath o gerbyd sydd ei angen, beth yw'r amseroedd delfrydol ar gyfer casglu a gollwng ac ati.

Argymhellir archebu ymlaen llaw ond nid yw hynny'n hanfodol. Er mwyn archebu ymlaen llaw, ffoniwch y Ganolfan Ymwelwyr 01554 833913.

D.S. Yn anffodus ni allwn ddarparu unrhyw gymorth codi corfforol ar gyfer yr unigolyn neu'r unigolion.

 • Traeth Baner Las
 • Llethr Sgïo Sych a Siop
 • Llwybr tobogan
 • Llogi beiciau
 • Ardal chwarae antur
 • Reidiau trên lein fach
 • Golff byr 9 twll
 • Cwrs golff gwallgof
 • Canolfan farchogaeth
 • Cyfeiriannu
 • Digwyddiadau arbennig
 • Mannau arlwyo
 • Toiledau
 •  

Newyddion

Delivery Partner

Carmarthenshire County Council
Carmarthenshire County Council

Travel

Find out how to get here using Public Transport...

Mae tywod euraidd wyth milltir o hyd Cefn Sidan, a ddisgrifir fel un o draethau gorau Ewrop, ac sy'n gorwedd o flaen y parc yn un o drysorau Parc Gwledig Penbre. Gyda'i achubwyr bywyd a'i dywod gwastad mae'r traeth diogel a chyfeillgar hwn yn darparu mynediad a chyfleusterau rhagorol ar gyfer ymwelwyr anabl a phlant ifanc.

Mae hwylio tywod, hedfan barcud a phara hwylio hefyd yn boblogaidd yma, ac mae diogelwch yn ystyriaeth gref gydag adrannau wedi eu cau i ffwrdd ar gyfer y gweithgareddau hyn. Ceir hefyd lu o atyniadau rhagorol i'r teulu gerllaw'r Traeth, megis golff gwallgof, diddanwyr traeth, llethr sgïo sych, llwybr tobogan a rheilffordd lein fach hyfryd.

Yn ogystal â hyn mae yma gwrs marchogaeth a llwybrau troed drwy'r coedwigoedd yn ogystal â chyfleusterau gwersylla ar gyfer pebyll a charafanau, toiledau a chawodydd.

6 of the Best

Click to show Downloads
Coastal walking...

If you have a dog why not take it on an exhilarating walk, on the coast, path or in the woodlands at Pembrey

More

Click to show Downloads
Beachcombing

A wonderful time can be had beachcombing for shells (see mermaids purses, cockles, dog whelks, razor and oyster shells) and driftwood at Cefn Sidan or take a refreshing summer swim. There is a lifeguard patrolled bathing area (please check dates); please keep within the controlled area.

More

Click to show Downloads
Fishing...

Cefn Sidan storm beach is fantastic for fishing. Spot jellyfish washed up at high water mark – not all species sting, the most common one, moon jellyfish, trap plankton within its mucus

More

Click to show Downloads
Country Park Adventures

On a windy day head inland and explore Pembrey Country Park and forest, from cycling to sking, to toboganning and golf, adventure play to horse riding, it's all at Pembrey Country Park

More

Click to show Downloads
Soak up some history

At the Park spot World War Two era gun emplacements and Royal Ordnance structures that are now classed as historical buildings.

More

Click to show Downloads
Easy walking or maybe cycling

Take a walk on the All Wales Coast Path along the northern shore of the Loughor Estuary, towards the Millennium Coastal Park. This route is also bike and wheelchair friendly

More

Beth sy 'Yma?


Area Objective

 
80%
Please only fill in this form if you have visited this site.
spending fo

item £
Spending for just me
Spending for group
Strongly Agree Agree Neither Disagree Strongly Disagree Don’t Know
Overall, I have enjoyed the visit to this site today
The staff here are friendly and helpful
The staff here are knowledgeable and informative
The facilities at the site are appropriate and of good quality
The site is easy to find, and to find your way around
Is there anything else we should be aware about with regard to your satisfaction with your visit?
Please can you tell us your post code for an idea of distance travelled?
Please could you tell us the city and country of residence?