Gwelliannau i Lan Môr Aberafan

Cyfleusterau

Disabled car parking and toilets available at Aberafan Seafront.  

Aqua Splash Play Pool, Adventure Playground, Skating Area, Water Sports available (surfing, sailing, lifesaving, fishing), Fish and Chips Shop, Food Establishments and Accommodation near by.

Delivery Partner

Neath Port Talbot Borough Council
Neath Port Talbot Borough Council

Travel

Find out how to get here using Public Transport...

Bydd y prosiect hwn, sydd ar y safle ar hyn o bryd, yn ailgynllunio'r ardd isel ar lan y môryn Aberafan i greu gardd arfordirol o safon uchel yn un o ardaloedd glan môr gorau De Cymru.

Mae'r prosiect yn cadw ôl-troed gwreiddiol yr ardd fel y'i cynlluniwyd yn y 1950au ond drwy ddylunio gofalus bydd yn darparu rhagor o gysgod a theimlad cyfoes drwy ddefnyddio gwenithfaen, carreg a dur gloyw. Mae nodweddion eraill yr Ardd Isel yn cynnwys terasau glaswellt a gardd traeth graean bras, planhigion gardd ar thema forol a seddau pren. Caiff y gofod canol o fewn yr ardd newydd ei gynllunio i gynnwys cysgodfan rhag gwynt y traeth, a gosodir hon yn ei lle yn 2013.

Bydd adfywiad Glan Môr Aberafan yn cael ei ddatblygu ymhellach drwy ardal chwarae newydd i blantos a gaiff ei godi gerllaw ac arwyddion a byrddau dehongli ychwanegol, y ddau wedi eu hariannu gan ariannu Môr Gwyrdd.   

6 of the Best

Click to show Downloads
Cycling...

Why not take your bicycles along and cycle the Promenade which is part of the National Cycle Network and safe for all levels of cyclists.

More

Click to show Downloads
Strolling...

Take a stroll along the coastal footpath part of the All Wales Coastal Path.

More

Click to show Downloads
Beachcombing

A wonderful time can be had beachcombing for shells (see mermaids purses, cockles, dog whelks, razor and oyster shells) and driftwood at Aberafan or take a refreshing swim. Aberafan has been recommended for bathing for the second year running by the Marine Conservation Society in its Good Beach Guide.

More

Click to show Downloads
Aquasplash Waterpark

For young families the Aquasplash Waterpark nearby is a great fun visit.

More

Click to show Downloads
Fish and Chips...

Instead of taking a packed lunch, why not wander along the Promenade, and grab some traditional fish and chips with all their vinegary loveliness!

More

Click to show Downloads
Watersports galore!

Watersports galore at Aberafan from Kite surfing, windsurfing, surfing and kayaking

More

Beth sy 'Yma?


Area Objective

Gardd Isel Aberafan

Bydd y prosiect hwn, sydd ar y safle ar hyn o bryd, yn ailgynllunio a gwella'r ardd isel ar y glan môr yn Aberafan i greu gardd arfordirol o safon uchel yn un o ardaloedd glan môr gorau De Cymru.

 
100%
Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn buddsoddi yn Nhraeth Aberafan

Mae glan môr Aberafan yn cael gwelliannau gwerth £400,000 mewn pryd ar gyfer yr haf.

Darllen »
 
Please only fill in this form if you have visited this site.
spending fo

item £
Spending for just me
Spending for group
Strongly Agree Agree Neither Disagree Strongly Disagree Don’t Know
Overall, I have enjoyed the visit to this site today
The staff here are friendly and helpful
The staff here are knowledgeable and informative
The facilities at the site are appropriate and of good quality
The site is easy to find, and to find your way around
Is there anything else we should be aware about with regard to your satisfaction with your visit?
Please can you tell us your post code for an idea of distance travelled?
Please could you tell us the city and country of residence?